Wytyczne przygotowania slajdów

 

1. Prosimy o zapisywanie prezentacji na CD-romie lub pen-drive. Filmy powinny być zapisane w formacie *.avi lub *.mpg (odtwarzane w Windows Media Player) i mieć bezpośrednią ścieżkę dostępu (zapisane bezpośrednio w folderze prezentacji). Jeżeli filmy były kompresowane przez divix lub xivid i posiadają kodeki, to kodeki te powinny znaleźć się w folderze z prezentacją. Prezentacje przygotowane w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania czcionek, kolorów, wielkości okienek itp., za co Komitet Organizacyjny nie odpowiada.

2. Prezentacje powinny być opisane tytułem, imieniem i nazwiskiem autora i kolejnym numerem prezentacji.

3. Prezentacje multimedialne przygotowane na nośniku (pen drive, płyta CD) w programie PowerPoint, prosimy przekazać najpóźniej na 0,5 godziny przed sesją do punktu przyjmowania prezentacji.

Prezentacje inne niż Power Point powinny być zapisane jako samouruchamiające się lub zawierać w folderze odpowiedni program odtwarzający i powinny zostać przekazane na 1 godzinę przed sesją, w której mają być prezentowane do punktu przyjmowania prezentacji .

4. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie czasu przeznaczonego na prezentacje i czasu trwania całej sesji.

5. Slajdy do emisji będą przyjmowane wyłącznie w pokoju slajdów – nie będzie możliwości podłączenia własnych laptopów bezpośrednio do systemu na salach wykładowych.

6. Nawiązując do zeszłorocznej tradycji i zasad obowiązujących podczas kongresów ESC, AHA i ACC, zachęcamy do deklarowania potencjalnych konfliktów interesów na początku prezentacji.

 


złoty
ADAMED
Servier
Brązowy
Zentiva
MSD
sponsor
Sanofi pasteur
Fakty Medyczne
Medycyna Praktyczna
Kardiolog.pl
infoNFZ
OSOZ
leczenieokolooperacyjne.pl
zakrzepyizatory.pl
Świat Medycyny i Farmacji
Ogólnopolski Przegląd Medyczny Elamed
Puls Medycyny
Medinfo
medicalnet.pl
rynekzdrowia.pl
sluzbazdrowia.pl